|| Jai Sri Gurudev ||
Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust ®
S J C Institute of Technology
(Affiliated to VTU, Belagavi, Recognised by AICTE, New Delhi, Accredited by NAAC, New Delhi)

ECE Department

LOKESH S M

Asst INSTRUCTOR

LOKESH S M

Asst INSTRUCTOR

ECE

PRAMOD G V

SYSTEM ANALYST

PRAMOD G V

SYSTEM ANALYST

ECE

VIJAY VAMSHI C P

INSTRUCTOR

VIJAY VAMSHI C P

INSTRUCTOR

ECE

GAYATHRI M N

ASST INSTRUCTOR

GAYATHRI M N

ASST INSTRUCTOR

ECE

ANJANAPPA

MECHANIC

ANJANAPPA

MECHANIC

ECE

SRINIVAS M N

MECHANIC

SRINIVAS M N

MECHANIC

ECE

RAJU J

MECHANIC

RAJU J

MECHANIC

ECE

MUNIRAJU D A

MECHANIC

MUNIRAJU D A

MECHANIC

ECE

PALLAVI

TYPIST

PALLAVI

TYPIST

ECE

SURESH KUMAR S

MECHANIC

SURESH KUMAR

MECHANIC

ECE

SRINIVAS N C

ATTENDER

SRINIVAS N C

ATTENDER

Telecommunication Depatment